Technologie a laboratoře > Asfaltové směsi

Asfaltové směsi

Kromě všech běžných druhů asfaltových směsí, včetně směsí s vysokým modulem tuhosti, disponuje stavební skupina EUROVIA CS řadou dalších technologií, vyvinutých převážně společností Eurovia ve Francii, jako jsou například: