Technologie a laboratoře

Naše laboratoře poskytují zkoušky a technickou podporu ve všech regionech České a Slovenské republiky. Disponují moderním vybavením a zkušenými pracovníky. Pokračujeme na výzkumných úkolech: v rámci programu CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu) úzce spolupracujeme se stavebními fakultami ČVUT Praha a VUT Brno zejména v oblasti asfaltových směsi s vyšším obsahem pojiva pro podkladní vrstvy typu RBL (Rich Bottom Layer) a také dlouhodobého měření změn hlukově absorpčních vlastností a vlivu čištěni vrstvy VIAPHONE® – tenké obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Rovněž se podílíme s VUT na řešení projektu EPSILON, který se zabývá možností kombinovat kameniva s různou odladitelností za účelem dosažení dlouhodobě vyhovujících protismykových vlastností povrchu vozovky při ekonomickém využití přírodních zdrojů a také možností na základě laboratorních testů předpovídat protismykové vlastnosti vozovky v čase.

Laboratoře se rovněž podílely na porovnávacích zkouškách pojiv a asfaltových směsi v rámci stanovení požadavků na jejich vlastnosti v revidovaných normách. V roce 2017 jsme se stali členem speciální organizace zabývající se problematikou BIM sledovaní staveb. V letech 2016 a 2017 proběhl vývoj skořepinového nosníku „OMEGA“, který rozměrově vychází z klasických nosníků „T“. Jeho výhodou je cca třetinová hmotnost, a je tedy vhodný pro použití na obtížně přístupných stavbách mostů.

Kontakty zde