O společnosti > PPP projekt – dálnice D4 > Koncesionářská smlouva na dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je podepsána

Koncesionářská smlouva na dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je podepsána

15. 02. 2021

V pondělí 15. února ráno podepsal ministr dopravy Karel Havlíček se zástupcem konsorcia DIVia koncesionářskou smlouvu na dostavbu 32 kilometrů a následný 25 letý provoz dálnice D4. Začíná tak pilotní PPP projekt, který je alternativním způsobem, jak zajistit výstavbu a dlouhodobý provoz dopravní infrastruktury, včetně jejího financování.

Celková délka smluvního vztahu je fixně stanovena na 28 let, z toho je dle nabídky vybraného dodavatele 44 měsíců (tj. 3 roky a 8 měsíců) projektová a stavební fáze, kterou provede EUROVIA CS, a 292 měsíců (tj. 24 let a 4 měsíce) fáze provozování a údržby.

Platba za dostupnost je rozdělená poměrně na jednotlivé úseky dle jejich délky a výše proinvestovaných nákladů, přičemž platba za dostupnost ve vztahu ke stávajícím úsekům bude vyplácena až po uvedení prvního nového úseku dálnice D4 do provozu. První měsíční platbu za dostupnost se předpokládá hradit od 11/2024, když dle úvodního harmonogramu by mělo dojít ke zprovoznění všech nových úseků najednou k 31. 10. 2024.

Jak ale upozorňuje ministr Havlíček, výše platby za dostupnost je vázána na dodržování dohodnutých kritérií kvality a dostupnosti jednotlivých úseků dálnice. V případě nekvality nebo nedostupnosti jízdních pruhů budou aplikovány smluvně definované srážky. Pravidelný systém kontroly kvality a dostupnosti budou dělat zaměstnanci Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy.

Před plnohodnotnou účinností koncesionářské smlouvy bude ještě nutné splnit všechny odkládací podmínky, které koncesionářská smlouva obsahuje. Nejdůležitější podmínkou je dosažení tzv. finančního uzavření, tedy uzavření všech smluv o financování, a to za předem jasně fixovaných marží, které byly součástí konečné nabídky. Za účelem garance úspěšnosti dosažení finančního uzavření předložil koncesionář při podpisu smlouvy finanční garance ve výši 75 milionů korun. Ze strany koncesionáře jsou činěny všechny kroky k finančnímu uzavření k datu 17. března 2021. Poté může začít výstavba.