O společnosti > PPP projekt – dálnice D4

PPP projekt – dálnice D4

Vítězem výběrového řízení prvního PPP (Public Private Partnership) projektu v České republice se stalo sdružení s názvem DIVia, jehož členem je VINCI Highways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS. Oficiální název projektu je Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice.

Projektové a stavební části se zhostí EUROVIA CS prostřednictvím své dceřiné společnosti DIVia stavební s.r.o.

Projekt zahrnuje výstavbu nového 32 km dlouhého úseku dálnice D4 a správu a údržbu 17 km již existujících úseků po dobu 28 let, včetně 4 let výstavby. Celý projekt bude realizován v plné verzi BIM. Celková částka kontraktu včetně provozu na 28 let činí 16,5 miliardy korun. Start stavebních prací se plánuje na jaro 2021.


Projekt sestává ze dvou částí:

Část Greenfield (DBFOM)

Zajištění financování, projektování, výstavby, provozování a údržbu 32 km čtyřpruhové dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice.

Konkrétní úseky:

 • úsek č. 2 - křižovatka II/118 (Háje) – Milín
 • úsek č. 3 - Milín – Lety
 • úsek č. 4 - Lety – Čimelice
 • úsek č. 5 - Čimelice – Mirotice
 • úsek č. 6 - Mirotice, rozšíření

Část Brownfield (O&M)

Zajištění provozování a údržby níže uvedených úseků dálnice D4 o celkové délce 16 km.

 • úsek č. 1 - Skalka – křižovatka II/118 (Háje)
 • úsek č. 7 - Mirotice – Třebkov
 • úsek č. 8 – Třebkov – křižovatka I/20 Nová Hospoda
 • úsek č. 9–I/20 Nová Hospoda – Písek (Krašovice)

Hodnota vítězné nabídky společnosti DIVia

 • 16,554 mld. Kč (diskontované hodnoty k 1. 1. 2020)

Trvání projektu

 • 3 roky výstavby a následně 25 let provozu a údržby

Platba za služby

 • Platby za dostupnost (srážky za nedostupnost a nedostatečnou kvalitu) se hradí koncesionáři na základě skutečného výkonu od začátku provozu

Historie přípravy projektu

 • Úkol vlády zajistit dostavbu D4 formou PPP: usnesení vlády č. 4 ze dne 13.1.2016
 • Zadávací řízení na výběr poradce (zrušeno ÚOHS): 09/2015–08/2016
 • Druhé zadávací řízení na výběr poradce: 11/2016–11/2017
 • Příprava kvalifikační dokumentace: 12/2017–05/2018
 • Kvalifikační část zadávacího řízení: 05/2018–11/2018
 • Výzva k účasti v soutěžním dialogu: 12. 2. 2019
 • Soutěžní dialog: 04/2019; 06/2019; 09//2019; 01/2020
 • Výzva k podání nabídek: 2. 3. 2020
 • COVID posuny termínu pro nabídky: 26.5. -> 16.6. -> 21.8. -> 17.9.
 • Oznámení o výběru dodavatele: 4. 12. 2020
 • Lhůta pro námitky: 21. 12. 2020

Harmonogram

 • Schválení Koncesionářské smlouvy vládou: první týden v lednu 2021
 • Předložení do PSP ke schválení finančních závazků: bezodkladně po schválení vládou
 • Výbory PSP: konec 01/2021 či počátek 02/2021
 • Plénum PSP: optimálně klouzavá schůze v únoru 2021
 • Podpis Koncesionářské smlouvy: 02/2021
 • Závaznost finančních příslibů: do 17. 3. 2021
 • Finanční uzavření: 03/2021
 • Zahájení stavby Koncesionářem: optimálně do konce 03/2021


PPP projekt na Slovensku


Vedení DIVia stavební s.r.o., přijalo závaznu politiku společnosti ZDE

Prohlášení o rozsahu integrovaního systému managementu DIVia stavební s.r.o. ZDE


Certifikáty

Společnost DIVia stavební s.r.o., je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001.