O společnostiKdo jsme

Moderní, dynamická, progresivní a prosperující společnost. Udáváme trendy a posouváme hranice dopravně-inženýrského stavebnictví.

Naše pověst stojí na kvalitní, včasné a odborně odvedené práci. Stavíme na všestranných zkušenostech a tradicích firmy, špičkovém technologickém zázemí, dovednostech a znalostech našich lidí.

Co umíme

Budujeme moderní infrastrukturu a stojíme za významnými projekty, které zlepšují životní podmínky nás všech.

Realizujeme stavby od nejmenších až po rozsáhlé projekty. Nedílnou součástí portfolia společnosti jsou kromě silničních a dálničních staveb, mostních konstrukcí, železničních a tramvajových projektů také místní komunikace, obnova veřejného prostoru, náměstí, ulic i historických částí města, ale rovněž cyklostezky, hřiště, letištní plochy či vodní díla včetně protipovodňových opatření. Disponujeme silnou surovinovou základnou (obalovny, lomy, recyklační dvory, emulzní stanice).

Kdo za tím stojí

Za našimi stavbami stojí ti nejlepší! Jsme tým. Spoléháme jeden na druhého. Lidé jsou naším nejcennějším bohatstvím.

Pro náš úspěch jsou klíčoví talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za své výsledky. Jsme stabilní a spolehlivý zaměstnavatel nabízející zázemí silné společnosti. Své pracovníky aktivně vzděláváme. Podporujeme všechny, kteří mají chuť se posouvat, nabízíme jim uplatnění v mnoha profesích i kariérní růst. Praktické i teoretické vzdělávání zajišťujeme ve vlastním školicím středisku. Uvědomujeme si, že práce našich lidí vytváří image celé společnosti a ovlivňuje naše postavení na trhu.

Naše historie

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., nabízí své služby zákazníkům již více než 65 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA S.A., která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.