Kontakty > Oblasti a závody > Oblast Slovensko

Oblast Slovensko

EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

T/ +421 557 261 101

E/ sekrss@eurovia.sk

W/ www.eurovia.sk

Ing. Róbert Šinály

Ing. Róbert Šinály

Ředitel oblasti

T/ +421 557 261 101

E/ sekrss@eurovia.sk

 

EUROVIA Services, s. r. o.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

T/ +421 557 261 101

E/ sekrss@eurovia.sk

W/ www.eurovia.sk

Závod Bratislava

Bojnická 20 (Žabí majer)

831 04 Bratislava 3

T/ +421 240 203 711

E/ ponuky-ba@eurovia.sk

Ing. Peter Tekeľ

Ing. Peter Tekeľ

Ředitel závodu

T/ +421 240 203 711

E/ ponuky-ba@eurovia.sk


Závod Dopravné stavby

Partizánska 681/26

058 01 Poprad

T/ +421 52 721 911

E/ zavod-ds@eurovia.sk 

Ing. Ladislav Macura

Ing. Ladislav Macura

Ředitel závodu

T/ +421 52 721 911

E/ zavod-ds@eurovia.sk 

Závod Košice

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

T/ +421 557 261 328

E/ zavod-ke@eurovia.sk 


Ing. Štefan Bálint

Ing. Štefan Bálint

Ředitel závodu

T/ +421 557 261 328

E/ zavod-ke@eurovia.sk


Závod Obaľovně

Partizánská 681/26

058 01 Poprad

T/ +421 908 774 139

E/ zavod-oc@eurovia.sk


Ing. Marcel Baláž

Ing. Marcel Baláž

Ředitel závodu

T/ +421 908 774 139

E/ marcel.balaz@eurovia.sk

Závod Prešov

Jelšová 24

080 05 Prešov

T/ +421 517 733 433

E/ zavod-po@eurovia.sk

Ing. Marek Reisinger

Ing. Marek Reisinger

Ředitel závodu

T/ +421 517 733 433

E/ zavod-po@eurovia.sk 

Závod Stred

Zvolenská cesta 39

974 05 Banská Bystrica

T/ +421 483 810 314

E/ zavod-bb@eurovia.sk

Ing. Miloš Farkaš

Ředitel závodu

Závod Operation

Partizánska cesta 118/A

974 01 Banská Bystrica

T/ +421 907 786 048

E/ zavod-op@eurovia.sk

W/ www.eurovia.sk

Ing. Ivan Očenáš

Ing. Ivan Očenáš

Ředitel závodu

Uniasfalt s. r. o.

Šelpice 136

919 09

T/ +421 902 986 327

W/ www.uniasfalt.sk

Ing. Dušan Chylo

Ředitel společnosti

T/ +421 902 986 327

E/ dusan.chylo@uniasfalt.sk