|
zpět dopředu

Oblast Obalovny a lomy

EUROVIA CS, a. s.
oblast Obalovny a lomy
Nedokončená 1332, 198 00  Praha 9-Kyje
T/ +420 255 707 861
F/ +420 255 707 850
E/ sekretariat@eurovia.cz

Novinky

23. 9. 2014

Obchvat Kaplice uleví obyvatelům města od dopravy

V pondělí 22. září skončila stavba přeložky silnice II/154 a II/158, která slouží jako obchvat města Kaplice a dále jako odlehčovací městská komunikace. Předmětný úsek silnice spojuje stávající silnici I/3 z prostoru u kamenolomu (současná křižovatka silnic I/3 a II/154) se silnicí II/158 (Pohorská ulice – na západním okraji kaplické místní části Blansko).
více zde

12. 9. 2014

Tramvaje se vrátily na trať trati Průběžná – Švehlova v Praze

Dne 12. září byla slavnostně dokončena rekonstrukce tramvajové trati Průběžná – Švehlova v Praze. Projekt byl rozdělen na dvě části. Během letního provozu byl rekonstruován úsek od křižovatky V Olšinách po smyčku Radošovická. Tato část byla uvedena do provozu na konci srpna 2014.
více zde