|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Pro média>Tiskové zprávy>2011>EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

2011

« Zpět na seznam

16. 8. 2011

EUROVIA CS zahájila stavbu Dolní Poustevna – kanalizace a ČOV

Praha 16. srpna 2011- Odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby města Dolní Poustevna a části Horní Poustevna vyřeší výstavba nové kanalizace. Všechny splaškové a odpadní vody z těchto lokalit budou svedeny do nové čistírny odpadních vod, která vznikne v Dolní Poustevně.

V současné době se v místě nenachází čistírna odpadních vod a jsou zde pouze dílčí úseky kanalizací jednotných v délce cca 5 km, kdy jsou do těchto napojeny přepady žump a septiků od jednotlivých nemovitostí, které zůstanou v provozu jako oddílná kanalizace dešťová. Celkem bude zhotoveno téměř 7 km kanalizačních stok (z toho 600 m kanalizačních výtlaků) o světlosti DN 250 až DN 400 převážně z materiálu PP, pouze křížení potoků bude zhotoveno z kameniny a 1,8 km veřejných částí kanalizačních přípojek. Součástí kanalizace budou celkem 3 čerpací stanice. Čerpací stanice budou ze železobetonové mokré jímky průměru 2 m a výšky 4,8 m a se suchou jímkou, kde bude uzávěr výtlaku a zpětná klapka. Mokrá jímka bude vystrojena čerpadly.

Novostavba ČOV je navržena na 2300 EO. Biologická linka bude zdvojena a částečně zakryta. Aktivační nádrže a kalojem bude součástí podzemního podlaží celého objektu ČOV. Budova ČOV se skládá z železobetonového podzemního podlaží (aktivační nádrže, kalojem) a zděného nadzemního podlaží (hrubé předčištění, dmychárna, velín, sociální zázemí) zakrytého sedlovou střechou. Vně tohoto objektu jsou umístěny dvě dosazovací nádrže, chemické hospodářství.

Celkové množství železobetonových konstrukcí činí 530 m3. Součástí terénních úprav je zhotovení opěrných zdí z gabiónů o celkovém objemu 650 m3. Příjezd na ČOV je řešen novou asfaltobetonovou komunikací o délce 200 m a novým přemostěním Lučního potoka. Pro účely čistírny bude nutno zhotovit přípojku NN a také přípojku pitné vody. Celková délka oplocení areálu bude 170 m.

Výstavba kanalizace a ČOV v Dolní Poustevně zásadně ovlivní nakládání s odpadními vodami a vyřeší rovněž jejich ekologickou likvidaci na čistírně odpadních vod.


Základní údaje:

Termín realizace: 07/2011 – 07/2013 (24 měsíců)
Cena: 114.066.681,10 Kč bez DPH včetně rezervy 10 %
Investor: Město Dolní Poustevna
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod Ústí nad Labem (hlavní stavbyvedoucí Vlastimil Novotný,
stavbyvedoucí Zbyněk Hořejší)
Projektant RDS: AQUECON, s.r.o.
AD: AQUECON, s.r.o.Kontakt pro další informace:

Petra Kučerová
tisková mluvčí
vedoucí útvaru komunikace a marketingu
T/ +420 224 951 349
Gsm/ +420 731 602 534
E/ petra.kucerova@eurovia.cz
www.eurovia.cz

Soubor ke stažení

Novinky

2. 12. 2016

Železniční stanice Praha-Hostivař dostala moderní podobu

Na konci listopadu slavnostně skončila rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař. Její přestavba byla prvním krokem rozsáhlého projektu, jehož cílem je modernizace pražského železničního uzlu v úseku z Hostivaře až téměř na hlavní nádraží. Přestavba hostivařské stanice je první etapou rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku Praha-Hostivař (včetně) – Praha hl. n. (mimo).
více zde

28. 11. 2016

Návštěva studentů na stavbě dálnice D3 Borek - Úsilné

Dne 25. listopadu navštívili studenti 4. ročníku stavební fakulty ČVUT v Praze právě prováděnou stavbu D3 Borek – Úsilné.
více zde