|
Na společné cestě

Novinky

14. 12. 2010

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (prosinec 2010)

Vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné plné rozvinutí všech pracovních postupů, hlavní práce pokračují převážně na tunelech. V uplynulém období byly celkově dokončeny práce na zhruba kilometrovém úseku 2. traťové koleje mezi Bystřicí a Benešovem u Prahy – na železničním svršku a výstavbě souvisejícího traťového vybavení, montáži návěstidel a kolejových obvodů. Traťový úsek Bystřice – Benešov u Prahy je již dvoukolejný. více

8. 12. 2010

Vzdělávací projekt Rozhlédni se! rozdal dětem za první rok na 1 500 řidičských průkazů

Vzdělávací projekt Rozhlédni se!, zaměřený na bezpečné chování dětí v silničním provozu, proškolil ve své první sezóně téměř 1 500 žáků. Program zaměřený na děti do 10 let z mateřských a základních škol navštívil celkem osm měst napříč Českou republikou. Jeho důležitost potvrzuje fakt, že v letošním roce zemřelo na českých silnicích už 11 dětí. Projekt přináší Nadační fond Kolečko s generálním partnerem EUROVIA CS. více

1. 12. 2010

Výstavba části silnice I/14 kolem Vamberku byla dokončena

Na začátku prosince 2010 byla slavnostně dokončena poslední přeložka silnice I/14 ve Vamberku, jižní přeložka, 3. stavba. Silnice I/14 je zařazena do vybrané silniční sítě, kdy mezi Náchodem a Ústím nad Orlicí tvoří spojnici severní a jižní části východních Čech vedoucí po úpatí Orlických hor. více

1. 12. 2010

EUROVIA CS bude pracovat na železnici v Polsku

Stavební společnost EUROVIA CS bude realizovat práce na železnici v Polsku. Zvítězila totiž spolu s EUROVIA Polska ve výběrovém řízení na optimalizaci trati v úseku Kraków Biežanow – Wieliczka Rynek v celkové hodnotě zhruba 400 milionů korun. Investorem projektu je PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. více

26. 11. 2010

Výstavba propojení Strahovského tunelu a křižovatky Malovanka s tunelem Blanka – aktuální stav listopad 2010

Stavba tunelového propojení - Strahovský tunel 2. stavba č. 0065 - mezi tunelem Myslbekova – Prašný most (MYPRA), který spadá do skupiny tunelového komplexu Blanka a stávajícím Strahovským tunelem pokračuje. Investorem projektu, jehož dokončení je naplánováno na rok 2012, je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy. Stavební práce provádí sdružení firem EUROVIA CS a ENERGIE. více

19. 11. 2010

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (listopad 2010)

Práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu. Pokračuje kácení lesní a mimolesní zeleně v úseku Tomice – Bystřice. Práce na začátku úseku jsou přerušeny z důvodu dokončení možných letošních prací, kdy pokračovat se začne na jaře příštího roku a práce se celkově dokončí během třítýdenní výluky zhruba v polovině roku 2011. více

12. 11. 2010

Slavnostní ukončení optimalizace trati Benešov - Strančice

Odhalením pamětní plakety byl 11. 11. 2010 slavnostně ukončen projekt Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice. Železniční úsek z Benešova u Prahy do Strančic je důležitou součástí IV. tranzitního železničního koridoru v úseku - státní hranice s Rakouskem Praha. více

31. 10. 2010

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy: Průběh prací (říjen 2010)

Práce na modernizaci trati Votice – Benešov u Prahy jsou v plném proudu. Pokračuje kácení lesní a mimolesní zeleně v úseku Tomice - Bystřice, pokračují práce na železničním spodku – budoucích nových traťových přeložkách, nejvíce v prostoru portálových jam pro realizaci dvou ražených tunelů. více

Stránka: › 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Novinky

23. 3. 2018

V Kuksu mají opravený památný most

Slavnostním předáním 23. března byla dokončena celková rekonstrukce mostu přes Labe v obci Kuks. Most je kulturní památkou. Most je navržen pro přejezd vozidla …
více zde

14. 3. 2018

Rekonstrukce mostu u Brandýsa nad Labem začne demolicí stávajícího mostu

Řidiče na dálnici D10 čeká omezení dopravy. V polovině března konkrétně o víkendu 17. a 18. března začnou práce na rekonstrukci mostu na silnici II/101 mezi Brandýsem nad Labem a Zápy. Práce odstartují bouráním poloviny stávajícího mostu. Druhá polovina bude zbourána následující víkend 24. a 25. března. V místě následně vyroste nový most. Dané práce si vyžádají kompletní vyloučení dopravy na dálnici D10 a silnici II/101. Práce provede EUROVIA CS pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
více zde