|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Začala výstavba mimoúrovňové křižovatky Třebušice

Novinky

27. 11. 2017

Začala výstavba mimoúrovňové křižovatky Třebušice

Na silnici I/13 začala v pondělí 27. listopadu výstavba mimoúrovňové křižovatky v délce 1342 m. MÚK Třebušice je pokračováním výstavby a modernizace silničního tahu I/13 (E 442), který spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech – Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Odstraněním dopravní bodové závady dojde k ucelení čtyřpruhového uspořádání silnice I/13 mezi městy Chomutov a Most. 
MÚK Třebušice navazuje na stavbu přeložky silnice I/13 Jirkov – Třebušice a řeší jeden z uzlových bodů na této trase – vykřížení se železniční tratí, včetně řešení rekonstrukce stávajícího mostního objektu nad touto tratí, napojení silnice II/255 Záluží – Komořany – Hořany – Postoloprty a v neposlední řadě i napojení jednotlivých průmyslových objektů na území Komořan a Třebušic na rekonstruovanou silnici I/13. 
Území pro stavbu je geologicky složité, v minulosti bylo zasaženo těžbou uhlí. Proto bude nutné provést sanaci dvou důlních komor a věnovat zvýšenou pozornost zakládání stavby.
Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Základní informace:
 
Název: I/13 MÚK Třebušice (odstranění bodové závady)
Objednatel: ŘSD ČR
Zhotovitel: EUROVIA CS
Termín výstavby: 11/17 – 10/19
 

Novinky

3. 7. 2018

EUROVIA CS zahájí práce na I/35 v Koutníkově ulici v Hradci Králové

V Koutníkově ulici v Hradci Králové na I/35 začnou 9. července opravy. Práce si vyžádají dopravní opatření v místě. Opravu silnice provede EUROVIA CS pro ŘSD ČR do září 2018.
více zde

28. 6. 2018

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice skončila o několik týdnů dříve

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice v Plzni skončila o několik týdnů dříve před plánovaným termínem a již slouží řidičům. Po úpravách v místě …
více zde