|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Silnice I/37 Pardubice – Trojice byla dokončena

Novinky

3. 11. 2017

Silnice I/37 Pardubice – Trojice byla dokončena

Slavnostním přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 2. listopadu stavba téměř kilometr dlouhé silnice I/37 Pardubice – Trojice. Jednalo se o přestavbu dopravně nejzatíženějšího úseku silnice v Pardubickém kraji, kdy byl dobudován jízdní pás k již existující silnici. Vzhledem k očekávanému nárůstu intenzity dopravy vlivem připojení silnice I/37 na dálnici D11 prostřednictvím dálnice D35 bylo nutné zprovoznit průtah městem Pardubice v kapacitním uspořádání.

Strategické území stavby a absence mostů přes řeku Labe a železniční koridor způsobily, že stavba musela být po celou dobu realizována za plného provozu.  Objízdné trasy v případě uzavření stavby by prodloužily vzdálenosti přejezdu přes město o 40 km. Z tohoto důvodu byly vybudovány provizorní  komunikace a provizorní přemostění.

Území stavby bylo historicky zatíženo nálety během druhé světové války. Byl predikován nález několika leteckých pum o váze 80 liber, proto byl na stavbě v průběhu zemních prací zajištěn nepřetržitý pyrotechnický průzkum. Nakonec se na stavbě našlo pouze torzo letecké pumy z první světové války, které sem bylo dovezeno spolu se zásypovým materiálem na zásyp kráterů po náletech.  Pyrotechnický průzkum provázela rozsáhlá bezpečností opatření, byl vytvořen evakuační plán zahrnující přilehlé části města Pardubic. Na přípravě bezpečnostních opatření se podíleli příslušníci Integrovaného záchranného systému, Policie ČR, vedení města
a Pardubického Kraje.

Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

Základní informace:

Název: I/37 Pardubice – Trojice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: Sdružení I/37 Pardubice-Trojice, M – SILNICE, EUROVIA CS, MADOS MT

EUROVIA CS

Cena stavby dle smlouvy: 368 mil. CZK

Termín výstavby: 03/15 – 11/17

 

Novinky

24. 11. 2017

Písek bude ochráněn od velké vody

V polovině října 2017 začala stavba protipovodňového opatření na řece Otavě v městě Písku.
více zde

24. 11. 2017

Skončila rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín

Slavnostním přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 23. listopadu rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/232 v části úseku od obce Břasy přes Újezd u sv. Kříže a končící před mostem přes řeku Berounku v Liblíně. Délka opravovaného úseku byla 10 350 metrů.
více zde