|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>U náchodského hřbitova vzniklo nové parkoviště

Novinky

30. 10. 2017

U náchodského hřbitova vzniklo nové parkoviště

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající nezpevněné plochy na parkoviště, která bude sloužit pro návštěvníky městského hřbitova. Nově vzniklé parkoviště, které bylo slavnostně dokončené 19. října, tak poskytuje dostatečné množství kvalitních parkovacích míst.

Stavba spočívala v odtěžení stávající nezpevněné plochy a v provedení zemních prací na novou finální výškovou úroveň (objem zemních prací 1 200m3). Vzhledem ke změně výškového uspořádání zájmového území, stavbě předcházela rekonstrukce plynovodního řadu. V souběhu s prováděním zemních prací byly dále provedeny přeložky sdělovacích kabelů a energetických sítí. Po provedení potřebných přeložek a zemních prací bylo provedeno nové odvodnění pomocí drenážního systému a nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do nového odlučovače ropných látek. Nová konstrukce parkoviště je provedena z nestmelených vrstev kameniv s finální vrstvou z asfaltobetonového souvrství. Parkoviště je lemováno novými betonovými obrubami. Součástí stavby byla rovněž realizace nového veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení.

Základní informace:

Název: Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Investor: město Náchod

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2017 – 10/2017

Cena díla: 4,3 mil. CZK

 

 

Novinky

8. 2. 2018

Skupina EUROVIA CS patří mezi TOP zaměstnavatele

Dne 6.února 2018 proběhlo v prostorách pražské kavárny Louvre předávání cen ankety Top zaměstnavatelé 2017. O atraktivitě jednotlivých zaměstnavatelů zde již po šesté rozhodovalo na 10 413 vysokoškolských studentů z celé České republiky. Společnost EUROVIA CS získala v kategorii Stavebnictví krásné 2. místo! Gratulujeme a těšíme se na budoucí posily z řad absolventů.
více zde

12. 12. 2017

Slavnostním poklepáním začala stavba obchvatu Řevničova na D6

V úterý 12. prosince se v Krušovicích uskutečnilo slavnostní poklepání hned dvou staveb na dálnici D6, a to D6 Nové Strašecí – Řevničov a D6 Řevničov, …
více zde