|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>U náchodského hřbitova vzniklo nové parkoviště

Novinky

30. 10. 2017

U náchodského hřbitova vzniklo nové parkoviště

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající nezpevněné plochy na parkoviště, která bude sloužit pro návštěvníky městského hřbitova. Nově vzniklé parkoviště, které bylo slavnostně dokončené 19. října, tak poskytuje dostatečné množství kvalitních parkovacích míst.

Stavba spočívala v odtěžení stávající nezpevněné plochy a v provedení zemních prací na novou finální výškovou úroveň (objem zemních prací 1 200m3). Vzhledem ke změně výškového uspořádání zájmového území, stavbě předcházela rekonstrukce plynovodního řadu. V souběhu s prováděním zemních prací byly dále provedeny přeložky sdělovacích kabelů a energetických sítí. Po provedení potřebných přeložek a zemních prací bylo provedeno nové odvodnění pomocí drenážního systému a nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do nového odlučovače ropných látek. Nová konstrukce parkoviště je provedena z nestmelených vrstev kameniv s finální vrstvou z asfaltobetonového souvrství. Parkoviště je lemováno novými betonovými obrubami. Součástí stavby byla rovněž realizace nového veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení.

Základní informace:

Název: Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Investor: město Náchod

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2017 – 10/2017

Cena díla: 4,3 mil. CZK

 

 

Novinky

15. 6. 2018

Náš letošní Profil bodoval

Náš letošní Profil bodoval Asociace PR agentur každý rok uděluje České ceny za PR (public relations). V kategorii Klasická firemní média si letos 3. místo odnesl náš profil Na společné cestě 2018! Vyhlášení výsledků proběhlo 14. června v Praze.
více zde

15. 6. 2018

Česká dopravní stavba roku

V rámci udílení cen Česká dopravní stavba roku 2017, které proběhlo 14. června v Praze, získal cenu Silniční společnosti projekt D3 Borek – Úsilné. Cenu převzal ředitel oblasti Čechy západ, Zdeněk Novák.
více zde