|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>U náchodského hřbitova vzniklo nové parkoviště

Novinky

30. 10. 2017

U náchodského hřbitova vzniklo nové parkoviště

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající nezpevněné plochy na parkoviště, která bude sloužit pro návštěvníky městského hřbitova. Nově vzniklé parkoviště, které bylo slavnostně dokončené 19. října, tak poskytuje dostatečné množství kvalitních parkovacích míst.

Stavba spočívala v odtěžení stávající nezpevněné plochy a v provedení zemních prací na novou finální výškovou úroveň (objem zemních prací 1 200m3). Vzhledem ke změně výškového uspořádání zájmového území, stavbě předcházela rekonstrukce plynovodního řadu. V souběhu s prováděním zemních prací byly dále provedeny přeložky sdělovacích kabelů a energetických sítí. Po provedení potřebných přeložek a zemních prací bylo provedeno nové odvodnění pomocí drenážního systému a nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do nového odlučovače ropných látek. Nová konstrukce parkoviště je provedena z nestmelených vrstev kameniv s finální vrstvou z asfaltobetonového souvrství. Parkoviště je lemováno novými betonovými obrubami. Součástí stavby byla rovněž realizace nového veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení.

Základní informace:

Název: Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Investor: město Náchod

Zhotovitel: EUROVIA CS

Doba realizace: 08/2017 – 10/2017

Cena díla: 4,3 mil. CZK

 

 

Novinky

24. 11. 2017

Písek bude ochráněn od velké vody

V polovině října 2017 začala stavba protipovodňového opatření na řece Otavě v městě Písku.
více zde

24. 11. 2017

Skončila rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín

Slavnostním přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 23. listopadu rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Jedná se o rekonstrukci komunikace II/232 v části úseku od obce Břasy přes Újezd u sv. Kříže a končící před mostem přes řeku Berounku v Liblíně. Délka opravovaného úseku byla 10 350 metrů.
více zde