|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Startují opravy silnice 1/14 na průtahu města Úpice

Novinky

17. 7. 2017

Startují opravy silnice 1/14 na průtahu města Úpice

V pondělí 17. července startuje první etapa rekonstrukce páteřní silnice 1/14 přes město Úpici. Práce budou rozděleny do 4 po sobě jdoucích etap, které budou probíhat až do poloviny listopadu 2017. První etapa, která zasáhne zhruba 200 metrů této komunikace, skončí na konci července, kdy se práce přesunou na další úsek směrem k Batňovicím. Práce bude provádět společnost EUROVIA CS pro ŘSD Hradec Králové a Město Úpici.

První etapa začíná na křižovatce ul. Na Veselce/Vančurova a končí na křižovatce Palackého a Dr. A. Hejny. Druhá etapa navazuje na první a končí u autobusových zastávek u ul. Bratří Čapků. Třetí etapa končí u ul. Na můstku a čtvrtá etapa u výjezdu z čerpací stanice. Celková délka rekonstrukce je 1700 metrů.

Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od srpna do poloviny září, třetí a čtvrtá navazují na předchozí. Stavba je naplánována do poloviny listopadu 2017. V rámci stavebních prací bude stávající komunikace zrekonstruována v rozsahu výměny asfaltových vrstev, sanace konstrukčních vrstev, výměny obrubníků, doplnění ostrůvků a přechodů pro chodce, výměny uličních vpustí a odvodnění komunikace.

Práce budou probíhat po polovinách vozovky. V průběhu prací bude provoz řízen v pracovní době regulovčíky a poté semafory. Po celou dobu budou práce probíhat s ohledem na zajištění obslužnosti města. Z komunikace 1/14 bude příjezd k areálovým objektům v průběhu prací možný, s výjimkou doby provádění prací spojených s pokládkou asfaltových vrstev.

Základní informace:

Název: 1/14 průtah Úpice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Čechy východ

Doba realizace: 07/2017 – 11/2017

Novinky

8. 2. 2018

Skupina EUROVIA CS patří mezi TOP zaměstnavatele

Dne 6.února 2018 proběhlo v prostorách pražské kavárny Louvre předávání cen ankety Top zaměstnavatelé 2017. O atraktivitě jednotlivých zaměstnavatelů zde již po šesté rozhodovalo na 10 413 vysokoškolských studentů z celé České republiky. Společnost EUROVIA CS získala v kategorii Stavebnictví krásné 2. místo! Gratulujeme a těšíme se na budoucí posily z řad absolventů.
více zde

12. 12. 2017

Slavnostním poklepáním začala stavba obchvatu Řevničova na D6

V úterý 12. prosince se v Krušovicích uskutečnilo slavnostní poklepání hned dvou staveb na dálnici D6, a to D6 Nové Strašecí – Řevničov a D6 Řevničov, …
více zde