|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Startují opravy silnice 1/14 na průtahu města Úpice

Novinky

17. 7. 2017

Startují opravy silnice 1/14 na průtahu města Úpice

V pondělí 17. července startuje první etapa rekonstrukce páteřní silnice 1/14 přes město Úpici. Práce budou rozděleny do 4 po sobě jdoucích etap, které budou probíhat až do poloviny listopadu 2017. První etapa, která zasáhne zhruba 200 metrů této komunikace, skončí na konci července, kdy se práce přesunou na další úsek směrem k Batňovicím. Práce bude provádět společnost EUROVIA CS pro ŘSD Hradec Králové a Město Úpici.

První etapa začíná na křižovatce ul. Na Veselce/Vančurova a končí na křižovatce Palackého a Dr. A. Hejny. Druhá etapa navazuje na první a končí u autobusových zastávek u ul. Bratří Čapků. Třetí etapa končí u ul. Na můstku a čtvrtá etapa u výjezdu z čerpací stanice. Celková délka rekonstrukce je 1700 metrů.

Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od srpna do poloviny září, třetí a čtvrtá navazují na předchozí. Stavba je naplánována do poloviny listopadu 2017. V rámci stavebních prací bude stávající komunikace zrekonstruována v rozsahu výměny asfaltových vrstev, sanace konstrukčních vrstev, výměny obrubníků, doplnění ostrůvků a přechodů pro chodce, výměny uličních vpustí a odvodnění komunikace.

Práce budou probíhat po polovinách vozovky. V průběhu prací bude provoz řízen v pracovní době regulovčíky a poté semafory. Po celou dobu budou práce probíhat s ohledem na zajištění obslužnosti města. Z komunikace 1/14 bude příjezd k areálovým objektům v průběhu prací možný, s výjimkou doby provádění prací spojených s pokládkou asfaltových vrstev.

Základní informace:

Název: 1/14 průtah Úpice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Čechy východ

Doba realizace: 07/2017 – 11/2017

Novinky

13. 9. 2017

EUROVIA CS poprvé použila novou technologii GRIPSEAL® - efektivní řešení v dlouhodobé údržbě silnic

Každodenním působením husté dopravy a vlivem povětrnostních podmínek dochází k ničení a znehodnocování silnic. Aby pozemní komunikace dokázala lépe a efektivněji odolávat dlouhodobému náporu negativních vnějších vlivů, přichází společnost EUROVIA CS s novou speciální technologií GRIPSEAL®, která posilňuje vozovku a je ekonomicky i ekologicky výhodnější. Úplně poprvé se technologie v Česku použila na silnicích II/298 mezi obcemi Doly a Val, II/309 mezi Bačetínem a Kounovem a III/29851 v km 3,332 - 4,392 Domašín – Spáleniště. Na úsecích bylo položeno celkem 21.500 m2 emulzní technologie.
více zde

4. 9. 2017

EUROVIA CS se zapojila do projektu Kraje Vysočina a obdarovala přes 5 tisíc prvňáčků „bezpečnými kufříky“

Celkem 5 164 prvňáčků se na začátku letošního roku radovalo z bezpečných kufříků. V nich našli například cyklolékárničku, reflexní vestu a reflexní pásek. Kromě toho si mohli vymalovat tematické omalovánky nebo si složit traktor. Radost jim zajisté přinesla také dvojice Igráčků – malé zdravotní sestry a montéra. Projekt realizuje kraj Vysočina za podpory partnerů. Jedním z nich se v letošním roce stala také společnost EUROVIA CS a její závod Morava JIH.
více zde