|
Na společné cestě
Hlavní stránka>Novinky>Startují opravy silnice 1/14 na průtahu města Úpice

Novinky

17. 7. 2017

Startují opravy silnice 1/14 na průtahu města Úpice

V pondělí 17. července startuje první etapa rekonstrukce páteřní silnice 1/14 přes město Úpici. Práce budou rozděleny do 4 po sobě jdoucích etap, které budou probíhat až do poloviny listopadu 2017. První etapa, která zasáhne zhruba 200 metrů této komunikace, skončí na konci července, kdy se práce přesunou na další úsek směrem k Batňovicím. Práce bude provádět společnost EUROVIA CS pro ŘSD Hradec Králové a Město Úpici.

První etapa začíná na křižovatce ul. Na Veselce/Vančurova a končí na křižovatce Palackého a Dr. A. Hejny. Druhá etapa navazuje na první a končí u autobusových zastávek u ul. Bratří Čapků. Třetí etapa končí u ul. Na můstku a čtvrtá etapa u výjezdu z čerpací stanice. Celková délka rekonstrukce je 1700 metrů.

Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat od srpna do poloviny září, třetí a čtvrtá navazují na předchozí. Stavba je naplánována do poloviny listopadu 2017. V rámci stavebních prací bude stávající komunikace zrekonstruována v rozsahu výměny asfaltových vrstev, sanace konstrukčních vrstev, výměny obrubníků, doplnění ostrůvků a přechodů pro chodce, výměny uličních vpustí a odvodnění komunikace.

Práce budou probíhat po polovinách vozovky. V průběhu prací bude provoz řízen v pracovní době regulovčíky a poté semafory. Po celou dobu budou práce probíhat s ohledem na zajištění obslužnosti města. Z komunikace 1/14 bude příjezd k areálovým objektům v průběhu prací možný, s výjimkou doby provádění prací spojených s pokládkou asfaltových vrstev.

Základní informace:

Název: 1/14 průtah Úpice

Objednatel: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Čechy východ

Doba realizace: 07/2017 – 11/2017

Novinky

13. 4. 2018

Mimořádný úspěch stavby dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Stavba dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) byla mimořádně úspěšná na letošním udílení slovenských cen Stavba roku. Získala hned tři ceny včetně…
více zde

11. 4. 2018

Začala stavba silnice I/21 v úseku Nová Hospoda - Kočov

Slavnostním poklepáním kamene odstartovala 11. dubna stavba silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov. Předmětem stavby je přeložka silnice I/21 (dříve II/200) v úseku …
více zde