|
Na společné cestě

Aktuality

11. 9. 2014

Pro zavření mostů na D47 nejsou žádné důvody, řidiči jsou rukojmími boje o ŘSD

Dva mosty v Ostravě na trase dálnice D47, které ŘSD v pondělí uzavřelo pro kamionovou dopravu, omezilo pro osobní dopravu a hovoří dokonce o jejich zřícení, nebezpečné nejsou. Podle mimořádné mostní prohlídky zadané ŘSD, jejíž výsledky máme k dispozici, nejsou žádná omezení, či případné kompletní uzavírky, nutné. Řidiči se s blížícím se termínem voleb stávají rukojmími v personální válce o vliv na ŘSD. více

24. 10. 2013

EUROVIA CS varuje před dalším zneužitím D47 v politickém boji

Společnost EUROVIA CS dnes kontaktovalo několik novinářů, kteří se u jejích zástupců pokoušeli ověřit nepotvrzené informace, podle nichž se ministerstvo dopravy chystá několik hodin před volbami prezentovat údajné výsledky kontrolních vrtů na D47. Podle těchto závěrů prý není v pořádku podloží stavby a konstrukční vrstvy. více

23. 11. 2012

ŘSD se chce raději draze soudit, než rychle jednat o opravě dálnice

V reakci na dnešní oznámení Ředitelství silnic a dálnic o podání žalob na zhotovitele D47 kvůli reklamovaným vadám společnost EUROVIA CS sděluje: více

16. 7. 2012

Soud fakticky potvrdil, že dálnice D47 byla předána

Rozhodčí soud dnes fakticky potvrdil právní názor společnosti EUROVIA CS o tom, že v minulosti došlo k předání a převzetí stavby dálnice D47 v souladu se smlouvou o dílo. Splnění povinnosti předat stavbu dálnice D47 je podle soudu natolik nepochybné, že o něm není třeba rozhodovat; proto soud z procesních důvodů nevydal rozhodnutí požadované společností EUROVIA CS a žalobu jako nedůvodnou zamítl. více

15. 5. 2012

Česká inspekce životního prostředí: při stavbě D47 nebyl použit odpad

Kontrola České inspekce životního prostředí na dálnici D47 prokázala, že při stavbě dálnice D47 nebyl použit odpad namísto stavebního materiálu, jak opakovaně a nepravdivě tvrdí ŘSD. ČŽIP ve své závěrečné zprávě uvádí, že EUROVIA CS v žádném případě nepoškodila přírodu ani krajinu. Vylučuje také závažné znečištění podzemních vod a nedovolené nakládání s odpady. více

9. 4. 2012

EUROVIA CS brání svoji dobrou pověst žalobou proti ŘSD

Společnost EUROVIA CS podala k Městskému soudu v Praze na Ředitelství silnic a dálnic žalobu na ochranu dobré pověsti. EUROVIA CS po ŘSD kromě jiného požaduje omluvu a finanční náhradu za poškození dobré pověsti ve výši 100 milionů Kč. ŘSD v médiích reprezentované především pověřeným ředitelem René Porubou se má také zdržet jakýchkoli dalších nepravdivých výroků. více

Stránka: › 1 | 2 | 3 | 4

Novinky

10. 8. 2017

Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi jdou do čtvrté závěrečné etapy

V pondělí 14. srpna 2017 začne čtvrtá a poslední etapa rekonstrukce páteřní komunikace v Říčanech, ulice Přátelství. Práce na 3. etapě skončí 13. srpna a přesunou se na zbývající část, a to na úsek K Říčanům – K Netlukám. Postup prací si vyžádá rovněž změnu v režimu dopravy v místě.
více zde

2. 8. 2017

Začala rekonstrukce Pekárenské v Českých Budějovicích včetně výstavby mostu

V rámci projektu tzv. zanádražní bude v Českých Budějovicích jako poslední etapa rekonstruována Pekárenská ulice a postaven rámový most přes Dobrovodskou stoku. Tento most je založen na velkoprůměrových pilotách. Dále bude nutné provést přeložky veškerých inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, VO, kabely dopravního podniku, atd.)
více zde